آبـکـنـار مـا

مـطالـب فـرهنـگـی خـطـه زیبـای آبـکـنـار

واژگان گیلکی - آبکناری
لطفا" معانی لغاتی را که هنوز ترجمه نشده اند، ارسال نمایید و چنانچه موردی نیاز به اصلاح دارد به ما یادآوری کنید- با تشکر
ردیف   لغت   تلفظ   معنی   مطرح کننده   مترجم
1   آب جکفتن   ab jakaftan       آبکنار ما    
2   آب جیگیفتن   ab jigiftan   راه افتادن آب دهان با دیدن غذا، آب به زیر چیزی رفتن   آبکنار ما   آبکنار ما
3   آب کاکایی   ab ka ka yee   پرنده سفید رنگ که در فصل سرما زیاد دیده میشود   آبکنار ما   خانم مومنی
4   آب ووکوده خوج   ab vookudoo khooj   خوج میوه پاییزی شمال است که برای نگه داشتن آن خوج را در ظرفی ریخته وپراز آب میکنند وبامقداری نمک که در آن میریزند وبعداز یکماه قابل خوردن است که به آب وکوده خوج معروف است   آقا پیمان   خانم مومنی
5   آبشو پلا   abshoo pala   پلوآبکش   آبکنار ما   آقای عسگری
6   آپیش خان   apishkhan       آبکنار ما    
7   آرناموس   arnamus   رودر بایستی   آبکنار ما   آبکنار ما
8   آزاری   azari   روانی ودمدمی مزاج را میگویند   آقا پیمان   خانم مومنی
9   آغوز   aghooz   گردو   آقا پیمان   خانم مومنی
10   آلدو   aldoo   یکی دیگر   آبکنار ما   آقای عسگری
11   آما   ama    آماس، ورم ، تورم   آبکنار ما   آقای عسگری
12   آموج   amooj    آموختن ، دست آموز   آبکنار ما   آقای عسگری
13   آنگاره   angareh   تدارک   آبکنار ما   آبکنار ما
14   آووستی   avusti    هوو، وسنی   آبکنار ما   آقای عسگری
15   ابرو   ab ro   پارو دسته کوتاه   آبکنار ما   آبکنار ما
16   اپچ   apch   بی نمک،بی مزه   آقای براری   آقای عسگری
17   اپچین   abchin    نایلون   آقای براری   آقای عسگری
18   اجار داواد   ajar davad       آبکنار ما    
19   ارابه جادو   araboo jadu   جاده قدیم ماهروزه که باریک واندازه ارابه بود را میگفتند   آقا پیمان   خانم مومنی
20   اربع یا اربا   araba   خرمالوی گیلان   آبکنار ما   آقا نادر
21   ارسو   arsoo    اشک   آبکنار ما   آقای عسگری
22   ازازیل   azazil   وروجک، کنایه از بچه های شلوغ   آقا پیمان   آقا نادر
23   ازگیری   azgiri   بقول رشتیها کردخاله چوبی که بوسیله آن از چاه آب میگرفتند   آقا پیمان    
24   اژدم   azhdam    شور، نمک ماهی شور   آبکنار ما   آقای عسگری
25   اسان   esan - asan   ایستادن   آبکنار ما   آقای عسگری
26   اشپران   ashparan   همان حیوان داخل نیزاره (احتمالا شبتکا)   آبکنار ما   آقای سیاوش
27   اشپل   ashpal   تخم ماهی   آبکنار ما   خانم مومنی
28   اشتاوسن   eshtavasan   شنیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
29   اشکدن   ashkadan   شکستن   آبکنار ما   آبکنار ما
30   اشکر   ashkar   چوبهای باقیمانده از برگ درخت توت که خوراک کرم ابریشم شده   آقا پیمان   آقا نادر
31   اشکر کونی   ashkarkuni       آقا پیمان    
32   اشکل   ashkal   اشکل  ته برنج بجامانده  در شالیزار است   آقا پیمان   آقای سیاوش
33   اشکود   oshkud   سرعت در سراشیبی   آبکنار ما   آبکنار ما
34   اشموخاش   oshmukhash   آرنج   آقا پیمان   آقا نادر
35   افغانه   afghaneh   ظرف ادرار بچه درگهواره که به زبان آبکناریgavare(گاواره)   آبکنار ما   آقای عسگری
36   اقدر   aghdar   اندازه   آبکنار ما   آبکنار ما
37   اگادن   egadan    انداختن   آبکنار ما   آقای عسگری
38   الابیلا یا الاپیلا   alapila   از این به بعد(آینده)   آقا پیمان   آقا نادر
39   الله تی تی   allah ti ti   ماه   آبکنار ما   آقای عسگری
40   امان   aman   آمدن   آبکنار ما   آبکنار ما
41   امرود   amrud   نوعی گلابی   آقا پیمان   خانم مومنی
42   انجامو   an ja mu   لولا   آقا پیمان   آقای سیاوش
43   انجیر ولک   anjir valk   برگ درخت انجیر   آقا پیمان   خانم مومنی
44   اودار یا وودار   odar vodar   ستون چوبی که در ساخت ایوان خانه های قدیمی به کار میرفت   آبکنار ما   آقا نادر
45   اوراغ   oragh   داس بزرگ که سرش گرد است وبرای بریدن علف وگندم بکارمیرود   آبکنار ما   خانم مومنی
46   اوشادن   oshadan   تکان دادن گهواره کودک   آبکنار ما   آبکنار ما
47   اوشتر   oshtar   آنطرف تر   آبکنار ما   آقای عسگری
48   اوشترا   oshtara   برو آن طرف تر   آبکنار ما   آقای سیاوش
49   اوشتن   oshtan    به زمین خوردن و به هواجهیدن   آبکنار ما   آقای عسگری
50   اوناف   unaf   عناب   آبکنار ما   آبکنار ما
51   اویین   u een   میمون، مسخره   آبکنار ما   آقای عسگری
52   اه گادن   eh ghadan   انداختن   آبکنار ما   آبکنار ما
53   ای وج   ei vaj   یک وجب   آقا پیمان   آقا نادر
54   ایجگره یا ایجگرو   eig garu   گردگیری حشرات بوسیله جاروی بلند   آبکنار ما   خانم مومنی
55   ایمو   ei mu   هیزم   آبکنار ما   آقای عسگری
56   اینگل یا اینگول   ingol   یارو، کسی با وی قهریم   آقا پیمان   آقای عسگری
57   ایوراق   iv ragh   ابریق، آفتابه ، مشربه   آبکنار ما   آقای عسگری
58   باد خایی یا پادخایی   bad khyee   کیسه هوای ماهی   آبکنار ما   آقای عسگری
59   بارکاس   barkas   کشتی بزرگتر ازقایق   آبکنار ما   آقای عسگری
60   باغ پایی   bagh payee   شب بیداری در باغ برای ایمن بودن محصولات ازدست گراز وشغال   آقا پیمان   خانم مومنی
61   باقلا پوشی   baghla pushee   پوست اول باقلا ، به پوسته بیرونی باقلادریائی نیزگفته می شود.   آبکنار ما   آقای عسگری
62   باقلا کولا   bagla cula   برگ باقلا دریایی یا نیلوفرآبی   آبکنار ما   آقای عسگری
63   باقلاباغه علامو   baghla baghe alamu    مترسک   آبکنار ما   آقای عسگری
64   بالتا   balta   تبر   آقا پیمان   خانم مومنی
65   بالکا   balka       خانم مومنی    
66   بالون هوایی   balun havayee       آبکنار ما    
67   بامو شوارو   bamu shuvaro    موجودی خیالی که درپشت بام خانه ها که همیشه تاریک بود زندگی می کرد و برای ترساندن بچه ها از آن استفاده می کردند   آبکنار ما   آقای عسگری
68   بپوخوسه   bupukhasteh   پوسیده   آبکنار ما   آبکنار ما
69   بج واوینی   baj vavini   برنج بری (دروی برنج)   آقا پیمان   خانم مومنی
70   بج ویچینی   baj vuchini   جمع کردن برنج از بجار   آقا پیمان   خانم مومنی
71   بجار   bajar   شالیزار   آبکنار ما   خانم مومنی
72   برار   barar   برادر   آبکنار ما   آبکنار ما
73   برمانی   bremani   اسم نوعی ماهی   آقا پیمان   آبکنار ما
74   بشتن   beshtan   سرخ کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
75   بگدم یا باگدم   bagdam   ذرت ، بلال   آقا پیمان   خانم مومنی
76   بلته   baleteh   دروازه   آبکنار ما   خانم مومنی
77   بوجور   bujor    بالا   آبکنار ما   آقای عسگری
78   بودوج وادوج   budoj vadoj   دوخت و دوز   آبکنار ما   آقای عسگری
79   بور   bur   بیل   آبکنار ما   آقای عسگری
80   بول   bol   وسیله صیادی، نیزه ای که برای ماهیگیری استفاده میشد   آبکنار ما   آقا نادر
81   بولبو   bulbo   جعفری   آبکنار ما   آقا نادر
82   بولبول   boolbool   بلبل و قناری   آبکنار ما   آقا نادر
83   بولوش   boolush   نوعی سبزی معطر خورو   آبکنار ما   آقا نادر
84   به جر   be jer   پایین ،زیر   آبکنار ما   آقای عسگری
85   بیلوک   belok   ابزار کشاورزی معادل کج بیل در فارسی   آقا پیمان   آقا نادر
86   بیندانو   bindanu       آقا پیمان    
87   پا بوز   pa buz       آبکنار ما    
88   پاتا چول یا ماتا چول   patachool       آبکنار ما    
89   پاچ   pach   قدکوتاه   آبکنار ما   آقای عسگری
90   پاچ کول   pach kol       آبکنار ما    
91   پادنگ   padang       آبکنار ما    
92   پالی   paly    همان کفل است ، پهلو    آقای کاس آقا   آقای سیاوش
93   پامادار   pamadar   گوجه فرنگی   آبکنار ما   آقا نادر
94   پرکسن   parkasan   لرزیدن از سرما   آبکنار ما   آبکنار ما
95   پس کاول   pas kaval   تخته پشت گاو آهن   آبکنار ما   آقای سیاوش
96   پس یا پیس   pes   کچل   آبکنار ما   آقا نادر
97   پستاو دآن   pastav da an       آبکنار ما    
98   پلار   palar   وسیله ای که در بافتن حصیر(کوب) استفاده میشد   آقا پیمان   آقا نادر
99   پورد   purd   پل   آقا پیمان   آبکنار ما
100   پوشمو نوخود   pushmu nokhud   سویا   آقا پیمان   آبکنار ما
101   پوشی   pushi   پوسته هر چیز که معمولا" بلا استفاده است   آبکنار ما   آبکنار ما
102   پولیک   pulik   دکمه   آبکنار ما   آبکنار ما
103   پیچانک   pichanak   نوعی شرینی   آبکنار ما   آبکنار ما
104   پیش کاول   pish kaval   تیغه آهنی جلوی گاو آهن   آبکنار ما   آقای سیاوش
105   پیشی   pishi   گربه   آبکنار ما   آقا نادر
106   پیشی   pishi   لوله لاستیکی که در گهواره کودک بکار می رود   آبکنار ما   آبکنار ما
107   پیلی   pilli   بزرگ   آبکنار ما   آبکنار ما
108   پیندری   pindry   چوکیدگی پوست   آقا پیمان   آقای سیاوش
109   پینی   pini   نعناع   آقا پیمان   آقا نادر
110   پینیش   pinish   پشه   آقا پیمان   آقا نادر
111   پینیک   pinik   وصله   آبکنار ما   آبکنار ما
112   تاتایی   ta tayee   سایه   آبکنار ما   آبکنار ما
113   تاتی گولنجو   ta ti gulunjoo   راه رفتن کودک نوپا   آبکنار ما   آبکنار ما
114   تاسیان   tasyan   دلتنگی   آبکنار ما   آبکنار ما
115   تاوادان   tavadan   انداختن   آبکنار ما   آبکنار ما
116   تبجو   tab joo   سینی بزرگ چوبی برای پاک کردن برنج از ناخالصی   آبکنار ما   آبکنار ما
117   تترج   tataraj   ردیف، پشت سر هم   آبکنار ما   آبکنار ما
118   تخ   takh   سنبله چسبنده نوعی علف هرز   آبکنار ما   آبکنار ما
119   ترکمه یا ترکمو   tarkemu   بی ادب   آبکنار ما   آبکنار ما
120   تک   tok   نوک و منقار   آقا پیمان   آبکنار ما
121   تلمبار   til ambar   محل پرورش کرم ابریشم   آبکنار ما   آقا نادر
122   تلنگ   talang       آقا پیمان    
123   تنگر   tanga   تگرگ   آبکنار ما   آبکنار ما
124   توتی دآن یا توتی دادن   tu ti dan   فرمان حمله دادن به سگ   آبکنار ما   آبکنار ما
125   تورش آش   tursh o ash   آش ترش   آقا پیمان   آبکنار ما
126   توشک   tushk   گره ، هسته میوه   آبکنار ما   آبکنار ما
127   توشکه   tushkeh   گره   آبکنار ما   آقا نادر
128   توقسنگ   togh sang   پرنده ای کوچکتر از چنگر   آقا پیمان   آقای سیاوش
129   تونگولو   tun guloo   تلنگر   آبکنار ما   آبکنار ما
130   تونوکو   to nu koo   شورت   آبکنار ما   آقا نادر
131   تونی   tuni   چرخ ریستدگی دستی   آبکنار ما   آبکنار ما
132   تیک   tik   شاهین   آبکنار ما   آبکنار ما
133   تیلیف   tiif   آستین   آقا پیمان   آبکنار ما
134   تینیوی   tini vi   ایوان خانه های روستایی   آبکنار ما   آبکنار ما
135   جاجیگا   jajiga   جا و مکان   آبکنار ما   آبکنار ما
136   جاخطر   jakh tar   از یاد بردن، فراموشی   آبکنار ما   آبکنار ما
137   جارسونو   jar sunoo   دوباره   آبکنار ما   آقا نادر
138   جاوسن   javasan   جویدن   آبکنار ما   آبکنار ما
139   جختایی گب زه آن   Jakhtayee   پشت سر هم حرف زدن   آبکنار ما   آبکنار ما
140   جزناسن   jeznasan   در جایی مثل باتلاق گیر کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
141   جما خوردن   Jama khodan   در رفتن استخوان دست و پا را گویند   آبکنار ما   آبکنار ما
142   جمختن   jamakhtan   پافشاری و اصرار و به عبارت دیگر پیله کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
143   جنجله   jan jloo   بالاترین نقطه هر چیز مرتفع مانند درخت و ساختمان   آبکنار ما   آبکنار ما
144   جندر زآن   jender ze an   ابرو بالا انداختن    آبکنار ما   آبکنار ما
145   جوخوفتن   jukhuftan   پنهان شدن   آبکنار ما   خانم مومنی
146   جوکودن   ju kudan   جدا کردن دانه  از خوشه برنج   آبکنار ما   آبکنار ما
147   جوکول   ju kul   برنج نارس که با آن نوعی دسر درست می کنند   آبکنار ما   آبکنار ما
148   جول   jul   لپ   آبکنار ما   آبکنار ما
149   جولوف   juluf   افسار   آبکنار ما   آبکنار ما
150   جونشورا   jon shora   آبتنی   آبکنار ما   آبکنار ما
151   جووشتن   juvoshtan   رد شدن ، گذشتن و عبور کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
152   جه دار   je dar   چوبی که برای حمایت از چیز سنگین زی آن قرار می دهند   آبکنار ما   آبکنار ما
153   جه زن   jezen   فرو کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
154   جه لا جه لا خوردن   jela jela khurdan   در حالت آویزان نوسان داشتن   آبکنار ما   آبکنار ما
155   جه ود   je vad   سبد مخصوص هندوانه و کدو برای آویزان کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
156   جی پختن   ji pekhtan   سریعا" بریدن و همچنین هر عمل سریع را گویند   آبکنار ما   آبکنار ما
157   جی گیفتن   ji giftan   بیرون کشیدن و به حرکت در آوردن وسایل نقلیه   آبکنار ما   آبکنار ما
158   جیگا دآن   jiga dan   پنهان کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
159   جیگلی   jigli   فریاد   آبکنار ما   آقا نادر
160   جیگلی   jigli   جیغ زدن   آبکنار ما   خانم مومنی
161   جیگیفتن   jigiftan   بیرون کشیدن، قایق را به حرکت درآوردن   آبکنار ما   آبکنار ما
162   جین جیری میس   jin jiri mis       آقا پیمان    
163   چاب چاب   chab chab   چه چه بلبل   آبکنار ما   آبکنار ما
164   چارپاچو   char pachu   چهار زانو نشستن   آقا پیمان   آقای سیاوش
165   چاکودن   chakudan   درست کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
166   چاکون پاکون   chakun pakun   توصیفی برای آرایش بانوان   آبکنار ما   آبکنار ما
167   چالیک   chalik   قسمت غبغب انسان یا پرنده را گویند   آبکنار ما   آبکنار ما
168   چرتوچولا   chart o chola   مزخرف   آبکنار ما   آبکنار ما
169   چکپر   chak par   دست و پا زدن شدید   آبکنار ما   آبکنار ما
170   چکره یا چکرو   chakreh   جایی که زانو خم می شود   آبکنار ما   آبکنار ما
171   چکله   chakleh   فرغون   آبکنار ما   آبکنار ما
172   چل   chalik   وسیله بازی تراشیده شده ازچوب بشکل lov,x   آقا پیمان   آقای سیاوش
173   چل بازی   chal bazi   بازی با چل و شلاق   آقا پیمان   آقای سیاوش
174   چمچه   cham cheh   ملاقه بزرگ   آبکنار ما   آبکنار ما
175   چنگز   changaz   تنه درخت توت   آبکنار ما   آقا نادر
176   چو چخال   cho chakhal   چوب و خده چوب   آبکنار ما   آبکنار ما
177   چواش   chavash   نوعی علف خودرو که در طبخ ترش تره کاربرد دارد   آبکنار ما   آبکنار ما
178   چوبکین   cho be kin       آبکنار ما    
179   چوتمه فتر   chutmeh fatar   ازگیل   آبکنار ما   خانم مومنی
180   چوچکا   chuchka   پستانک کودکان   آقا پیمان   آبکنار ما
181   چوسوجان   cho sojan   نوعی آسیب پوستی که در اثر تماس با یک حشره خاص ایجاد می شود   آبکنار ما   آبکنار ما
182   چوله کله   chula kalu   لجنزار   آبکنار ما   آقا نادر
183   چوم   chum   چشم   آبکنار ما   آبکنار ما
184   چومسن یا بوچموسن   chomasan   خمیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
185   چومه قورصو   Chume ghorsu   سو سو دادن   آبکنار ما   آبکنار ما
186   چونگلیس   chunglis   نیشگون یا وشگون   آبکنار ما   خانم مومنی
187   چی چیر یا چی چیل   chichil   مارمولک   آبکنار ما   آبکنار ما
188   چیری   chiri   پرستوی دریایی   آقا پیمان   آبکنار ما
189   چیکا   chika   نوعی پرنده شبیه سار   آبکنار ما   آبکنار ما
190   چیکچی   chik chi   وسایل   آبکنار ما   آقا نادر
191   چیلو میلو   chilo milo   سفید و سیاه   آقا پیمان   آبکنار ما
192   چینگلیس   ching lis   فضله مرغ   آبکنار ما   آقا نادر
193   حاج حاجی   haj haji   پرستو   آبکنار ما   آبکنار ما
194   حره سر   herre sar   روی ایوان خانه   آبکنار ما   آبکنار ما
195   حریال یا هریال   haryal   پارچه سفید و ظریف   آبکنار ما   آبکنار ما
196   خاچکا   khachka   خالی کردن و به صفر رساندن   آبکنار ما   آبکنار ما
197   خاچکی   khachki   لخت   آبکنار ما   خانم مومنی
198   خاخاج   khakhaj       آقا پیمان    
199   خاخاشین   khakhashin   چوب زیر اشکرکه با فاصله نیم متر از هم از اول تلمبار تا آخر می گذارند   آقا پیمان   آقای سیاوش
200   خاخور   khakhur   خواهر   آبکنار ما   آبکنار ما
201   خاش و پوش   khash o pish   استخوان های ریز و درشت   آبکنار ما   آبکنار ما
202   خاش والیس   khash vales   چاپلوس و متملق   آبکنار ما   آبکنار ما
203   خاشه   khasheh   به آدم لاغر اطلاق می شود   آبکنار ما   آبکنار ما
204   خالیک   khalik   بیل   آبکنار ما   آقا نادر
205   خانه خراس   khana kharas   تأکید همرا با گله   آبکنار ما   آبکنار ما
206   خانه فاشور   khaneh foshor   خانه های قدیمی رابا آهک ونیل با جارو رنگ وضد عفونی میکردندرامیگویند   آبکنار ما   خانم مومنی
207   خبیس   khabis   برنج شکسته   آبکنار ما   آبکنار ما
208   خج   khaj   یک برش از هر چیزی   آبکنار ما   آبکنار ما
209   خدخده   khad khadeh   قلقلک   آبکنار ما   خانم مومنی
210   خدک   khadak   نوعی بافت برای حاشیه حصیر   آقا پیمان   خانم مومنی
211   خر پا   kar pa   ستون عمودی نگهدارنده شیروانی و پوشش خانه    آبکنار ما   آبکنار ما
212   خرشه   kharsheh   ماست پخته از شیر گاوی که تازه زایمان کرده   آبکنار ما   خانم مومنی
213   خرکارو یا خرکاره   khar kareh   تابه   آبکنار ما   خانم مومنی
214   خره خره   khareh khareh   گلو   آبکنار ما   خانم مومنی
215   خسته   khasteh   نزدیک به هم   آبکنار ما   خانم مومنی
216   خفتی   khafti   آدم حساس و زود جوش   آقا پیمان   خانم مومنی
217   خفنگ   khafang   درب های چوبی مغازه   آبکنار ما   آبکنار ما
218   خمس   khanmas   شیره غلیظ شده میوه جات   آقا پیمان   آبکنار ما
219   خنده جوکودن   khandeh jucodan   ریشخند زدن   آبکنار ما   آبکنار ما
220   خوت   khut   میزان شعله فانوس و امثالهم   آبکنار ما   آبکنار ما
221   خوتکا   khutka   نوعی مرغ دریایی   آبکنار ما   خانم مومنی
222   خوخرو آلا   khukhru ala   عقاب بزرگ   آبکنار ما   آبکنار ما
223   خورمو کس   khormu kas   آدم خوب   آبکنار ما   آبکنار ما
224   خوس   khus   سرفه   آبکنار ما   خانم مومنی
225   خوشا دان   khusha dan   بوسیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
226   خولی (سسو خولی)   sas o khuli   آلوچه بی مزه   آبکنار ما   آبکنار ما
227   خولی (سورخو خولی)   sorkh o khuli   آلوچه قرمز   آبکنار ما   آبکنار ما
228   خولی (گاوو خولی)   gav o khuli   آلوچه درشت و بی مزه   آبکنار ما   آبکنار ما
229   خولی (میسو خولی)   mis o khuli   آلوچه ریز و ترش   آبکنار ما   آبکنار ما
230   خولی (واران خولی)   varan khuli   آلوچه شیرین و آبدار   آبکنار ما   آبکنار ما
231   خولی دار   khuli dar   درخت گوجه سبز   آقا پیمان   خانم مومنی
232   خولی دشکن   khuli dashkan   شکستن آلوچه در ظرف سفالی و مخلوط کردن با نعنای ساییده   آبکنار ما   آبکنار ما
233   خومو   khumoo       آبکنار ما    
234   خونو   khonoo       آبکنار ما    
235   خیار پیسی   khiyar pisi   خیار خیلی ریز   آقا پیمان   خانم مومنی
236   خیسو سونو   khis o sunoo   تمشک   آبکنار ما   خانم مومنی
237   داراپا   dara pa   آخرین دانه های میوه که روی درخت باقی می ماند و معمولا" از چیدن آنها خودداری می کنند   آبکنار ما   آبکنار ما
238   داراتوک زن   dara tuk zan   دارکوب   آقا پیمان    
239   دارو گوزکا   daru gozga   قورباغه درختی   آبکنار ما   آبکنار ما
240   داغ داقو   dagh daghu   چرخیدن هر چیز مدور روی زمین   آبکنار ما    
241   داغما   daghma   نشان گزاری چارپایان   آبکنار ما   آبکنار ما
242   دبلاسکسن   dablas kasan   وارفتن در اثر خیس شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
243   دپرکسن   daparksan   از خواب پریدن   آبکنار ما   آبکنار ما
244   دچر واچر   dachar vachar   جر و واجر ، پاره پاره   آقا پیمان   خانم مومنی
245   دخراواسن   dakhravasan   خراب شدن و اوار شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
246   دخشاردن   dakhshardan   شخص یا چیزی را به کنج دیوار فشار دادن   آبکنار ما   آبکنار ما
247   درجیک   dare jik   دریچه   آبکنار ما   آبکنار ما
248   درزن   darzan   سوزن   آبکنار ما   خانم مومنی
249   دستانبو   datan boo   نوعی خربزه کوچک که در دست جا میشود   آقا پیمان   خانم مومنی
250   دستکلا   daskala       آبکنار ما    
251   دسکول   daskol       آبکنار ما    
252   دسینکه یا داسینگه   dasingeh   الکی   آبکنار ما   آقا نادر
253   دشادن   dashadan   کشیدن لحاف روی کسی   آبکنار ما   خانم مومنی
254   دکفتن   dakaftan   افتادن   آبکنار ما   خانم مومنی
255   دله   dalleh   قسمت های داخل هندوانه   آبکنار ما   آبکنار ما
256   دم بزن کتره بزن   dom bazan katra bazan       آقا پیمان    
257   دمردن   damadan   غرق شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
258   دنباله زن   donbale zan       آبکنار ما    
259   دو جین   do jin   جداکردن ، برچین کردن مثلا" میوه   آبکنار ما   آبکنار ما
260   دو وج   do vaj   دو وجب   آقا پیمان   آبکنار ما
261   دوبلنگی یا دوولنگی   duv langi   دو قلو   آبکنار ما   آبکنار ما
262   دوچک   duchak   چسبنده   آبکنار ما   آبکنار ما
263   دوچکسن   duch kasan   چسبیدن   آبکنار ما   خانم مومنی
264   دوراشتن   dav rashtan   تکیه دادن   آبکنار ما    
265   دورساسن   dorsasan   پاره شدن انتهای بشکه یا کیسه   آبکنار ما   آبکنار ما
266   دوشاب   dushab   شیره انگور یا میوه جات دیگر   آقا پیمان   آبکنار ما
267   دوفکو   dufko   تکه چوبی که معمولا" برای ریختن میوه به طرف درخت پرتاب می کنند   آبکنار ما   آبکنار ما
268   دوکشاسن   dukshasan   خاموش شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
269   دوکودن   dukudan   ریختن در یک ظرف یا لیوان   آبکنار ما   آبکنار ما
270   دوکوفتن   dukoftan   گیر کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
271   دولکوتام   dol kutam   جایگاه چوبی در حیاط که ظرفهای شسته وظرفهای پراز آب را روی آن میگذاشتند تا دورازدسترس حیوانات باشد   آقا پیمان   خانم مومنی
272   دووارسن   doo varasan   سبقت گرفتن و دور شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
273   دهان چیلیکا   dahan chilika   تنقلات   آبکنار ما   آبکنار ما
274   دی بی جا   di bi ja   به محتوای شکم ماهی سفید گفته می شود   آبکنار ما   آبکنار ما
275   دیلگا   dilga   پشت قفسه سینه   آبکنار ما   خانم مومنی
276   دیم    dim   صورت   آبکنار ما   آبکنار ما
277   راب   rab   حلزون   آبکنار ما   خانم مومنی
278   رابو   rabu       آبکنار ما    
279   رابوقوریشک   rabu ghurishk   حلزون و خانه صدفی آن   آبکنار ما   آبکنار ما
280   رازینگ   razing   کش   آبکنار ما   خانم مومنی
281   رافا   rafa   منتظر   آبکنار ما   آبکنار ما
282   راکو   rakoo   ترکه   آبکنار ما   آبکنار ما
283   رامو   ramoo   تخم مرغی که به تصور تحریک به تخم گذاری بیشتر در لانه مرغ باقی می گذارند   آبکنار ما   آبکنار ما
284   رخشن   rakhshan   مسخره و ادا   آبکنار ما   خانم مومنی
285   روبار   robar   رودخانه   آقا پیمان   آبکنار ما
286   روفتین   ruftin   زشت و بد ترکیب   آبکنار ما   آقای عسگری
287   زاتلاجن   zat la jan   مردن از ترس   آقا پیمان   خانم مومنی
288   زاغوت   zaghut   چیزهای بسیار ترش   آبکنار ما   آبکنار ما
289   زاک   zek, zak   بچه ، فرزند   آبکنار ما   آبکنار ما
290   زاما   zama   داماد   آبکنار ما   آبکنار ما
291   زاما سری   zama sari   بستگان دادماد   آبکنار ما   آبکنار ما
292   زبلون   zeblon   بادکنک   آبکنار ما   آبکنار ما
293   زرانگشت   zar angosht   صدف   آبکنار ما   آقا نادر
294   زرخ کاتیل   zarkh katil   به شدت تلخ   آبکنار ما   آبکنار ما
295   زرخ واش   zarkh vash   نوعی علف   آبکنار ما   آبکنار ما
296   زردخانه فیس   zarde khaneh fis   گل مغرب   آبکنار ما   خانم مومنی
297   زرزنگ   zarzang   زنبور   آبکنار ما   خانم مومنی
298   زرزنگ خومو   zar zang khumoo       آبکنار ما    
299   زن خازی   zan khazi   خواستگاری   آبکنار ما   خانم مومنی
300   زنگالولی   zanga luli   قندیل یخ   آبکنار ما   آبکنار ما
301   زنگله   Zagleh   خوشه کوچک انگور   آبکنار ما   آبکنار ما
302   زواله   zavaleh   بعد از ظهر تابستان   آبکنار ما   آبکنار ما
303   زه جی گاو   ze ji gav   گاه شیرده   آبکنار ما   آبکنار ما
304   زیبیلکو بار   zibilko bar   هدایای خانواده داماد برای عروس پیش از عروسی که در زنبیل نو چیده می شد   آبکنار ما   آبکنار ما
305   زیبیلکو یا زوبیلکو   zibilko   زنبیل   آبکنار ما   خانم مومنی
306   ساج   saj       آبکنار ما    
307   ساسینی   sasini       آقا پیمان    
308   ساکوتو   sakutoo       آقا پیمان    
309   ساکوتی کوتی   sakuti kuti       آقا پیمان    
310   سالاگاه   sala gah       آقا پیمان    
311   سایه دیمه   sayeh dimeh   زیر سایه   آبکنار ما   آبکنار ما
312   سبج   sabaj   شپش   آبکنار ما   خانم مومنی
313   سخته سوس   sakhtu sus   سنگدان   آبکنار ما   خانم مومنی
314   سر چو   sar cho   حیوان سیاه رنگ وکوچکی که سنگ بزرگتر از جثه اش را متواند با پاهایش بلند کند   آبکنار ما    
315   سراچینا   sarachina   کاه حاصل از جو کردن برنج که مصرف خوراک دام وبرای جعبه ی لانه مرغ استفاده میشود   آبکنار ما   خانم مومنی
316   سراناکون   sara nakun   وارونه   آبکنار ما   خانم مومنی
317   سردی   serdi   نردبان   آبکنار ما   آقا نادر
318   سس   sas   بی نمک   آبکنار ما   آبکنار ما
319   سکد   sakad       آبکنار ما    
320   سلامال   slamal   هم سن وسال   آبکنار ما   آبکنار ما
321   سله باقلا   saleh baghla   میوه نیلوفر آبی   آبکنار ما   آبکنار ما
322   سنگا جوراگیر   sanga jora gir       آقا پیمان    
323   سو   so   صید و شکار   آقا پیمان   خانم مومنی
324   سوبول   sobul   کک ، حشره ریزی که از خون بدن جاندار تغذیه مبکند   آبکنار ما   خانم مومنی
325   سوتکا   sutka   نوعی چراغ روشنایی معروف به چراغ زنبوری   آبکنار ما   آبکنار ما
326   سوج   suj   از کلمه سوختن و درد سوختگی و زخم است   آبکنار ما   آقا پیمان
327   سوجانن   so janen   سوزاندن   آبکنار ما   آبکنار ما
328   سوخال   sukhal       آبکنار ما    
329   سوخته   sukhteh   ته دیگ   آبکنار ما   آبکنار ما
330   سودا   savda       آبکنار ما    
331   سورخو چوم   sorkhu chum   نوعی مرغ دریایی که چشمش برنگ قرمز است   آقا پیمان   خانم مومنی
332   سورناب   sornab       آبکنار ما    
333   سوفته کودن   softeh kudan   دشت کردن، اولین فروش   آبکنار ما   آبکنار ما
334   سوکول   sokol   ستاره دریایی خشک شده   آبکنار ما   آقا نادر
335   سولوسر یا سولسر یا سیلوسر   sulosar   جاییکه زباله ها را می ریزند   آبکنار ما   خانم مومنی
336   سومبول یا سومبور   sumbul   زالو   آبکنار ما   خانم مومنی
337   سونجو   sunjoo   سنجد   آبکنار ما   آبکنار ما
338   سونو   sunoo   توت   آبکنار ما   خانم مومنی
339   سیا نسپر   sia naspar   نوعی پرنده   آبکنار ما   آبکنار ما
340   سیب زیری خوج   sib ziri khuj       آقا پیمان    
341   سیبو کلو یا سوف کلو   sibu kalu   مکان پر از سوف(که با ان حصیر میبافتند)   آقا پیمان   خانم مومنی
342   سیتی   siti   سار   آبکنار ما   آبکنار ما
343   سیل پیل   sil pil   روی خوشه برنج شاخه باریکی وجوددارد که خیلی هم تیز است وموجب زخم شدن پوست میشود   آقا پیمان   خانم مومنی
344   سیمیچکا   simichka   تخمه آفتابگردان   آقا پیمان   خانم مومنی
345   شاریک   sharik   تیله شیشه ای یا فلزی   آبکنار ما   آبکنار ما
346   شب جه رو   shab jeroo       آبکنار ما    
347   شب جه رو   shab jeru   دسر بعد از شام   آبکنار ما   اشکبوس
348   شبتکه   shabatka   گربه وحشی   آبکنار ما   خانم مومنی
349   شله پلا   shalleh pala   پلوی شل و چسبناک   آبکنار ما   آبکنار ما
350   شلیته   shaliteh       آبکنار ما    
351   شو آن   sho an   رفتن   آبکنار ما   آبکنار ما
352   شوارو   shuvaro   جارو   آبکنار ما   خانم مومنی
353   شورآب یا شوروآب   shor o ab       آبکنار ما    
354   شورم   shoram   مه   آبکنار ما   آقا نادر
355   شوره   shoroo   از مشتقات ماست   آبکنار ما   آقا نادر
356   شوکو موشتکو   shuko mushtaku       آبکنار ما    
357   شولانغزو   shulanghazoo   شلوار یا زیزشلواری قدیمی کمر کش که برای نگهداری یا قایم کردن وسایل کش کمر شلوار را تا میکرده وپول و..   آقا پیمان   خانم مومنی
358   شولو فیرکی   shulu firki       آبکنار ما    
359   شولوف   shuluf       آبکنار ما    
360   شوله سوس   shule sus   جگر مرغ   آبکنار ما   خانم مومنی
361   شوندره یا شندره   shundareh   هم کنایه از تیکه پاره است وهم پارچه کهنه را شوندره میگویند   آبکنار ما   خانم مومنی
362   شونده کله   shunde kaleh       آبکنار ما    
363   شیند   shind       آقا پیمان    
364   عجلو یا اجلو   ajaloo   دو شاخه برای سنگ انداز   آبکنار ما   آبکنار ما
365   علاوه   alavoo   مالیدن گل بر کف خانه ها در قدیم   آبکنار ما   آبکنار ما
366   فاتاشتن   fatashtan   سرعت گرفتن   آبکنار ما   آبکنار ما
367   فاچرخادن   facharkhan   جمع بندی کردن یک موضوع   آبکنار ما   آبکنار ما
368   فادافاگیر   fada fagir   بده بستان   آبکنار ما   آبکنار ما
369   فارسان   faresan   رسیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
370   فاکشان   fakeshan       آبکنار ما    
371   فاکون یا فاکین   fakin   پستوی خانه   آقا پیمان   آبکنار ما
372   فاگیفتن   fagiftan   گرفتن چیزی از کسی   آبکنار ما   آبکنار ما
373   فاندرسن   fanderasan   نگاه کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
374   فخراواسن   fakhravasan   خراب شدن، آوار شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
375   فداشتن   fadashtan   شلیک کردن و پرتاب کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
376   فرز   frez   ریسمان بافته شده از ساقه خشک برنج   آقا پیمان   آبکنار ما
377   فرنگ   farang   سنجاقک   آقا پیمان   آبکنار ما
378   فشادن   fashadan   دور ریختن   آبکنار ما   آبکنار ما
379   فل   fal   پوست دانه برنج   آبکنار ما   آبکنار ما
380   فندر   fander   نگاه کردن   آقا پیمان   آبکنار ما
381   فندرفوندر   fander fonder   نگاه کردن و پاییدن   آبکنار ما   آبکنار ما
382   فوتورکاسن   futorkasan   برخورد کردن و تصادف کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
383   فوتیل   futil   یک چیز تلخ   آبکنار ما   آبکنار ما
384   فوداخادن   fudakhadan   دمیدن و فوت کردن بویژه برای خنک کردن چیزهای داغ   آبکنار ما   آبکنار ما
385   فورجین   forgin   با داس تکه تکه کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
386   فورش   fursh   شن   آبکنار ما   آبکنار ما
387   فورشاسن   forshasan   خراب شدن و بهم ریختن   آبکنار ما   آبکنار ما
388   فوزناسن   fueznasan   فرو رفتن در چیزهای شیبه باتلاق   آبکنار ما   آبکنار ما
389   فوکودن   fukudan   ریختن بر روی یک سطخ   آبکنار ما   آبکنار ما
390   فوگردسن   fogordasan   برگشتن و وارونه شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
391   فوگوردسن   fogordasan   برگشتن ظرف پر   آبکنار ما   آبکنار ما
392   فونا   fona   خستگی بدر کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
393   فووراسن   fuvrasan   غرق شدن، فرو رفتن در آب   آبکنار ما   آبکنار ما
394   فووردن   fu vardan   قورت دادن   آبکنار ما   آبکنار ما
395   فیتکا   fitka   بسیار ریز   آبکنار ما   آبکنار ما
396   قابدان   ghabdan   کتری   آبکنار ما   آبکنار ما
397   قاتما   ghatma   بند نخی ضخیم تر از نخ قرقره   آبکنار ما   آبکنار ما
398   قاتوق   ghatogh   خورشت   آبکنار ما   آبکنار ما
399   قارماق   gharmagh   قلاب ماهیگیری   آبکنار ما   آبکنار ما
400   قامپت   ghampet   نوعی نباتی   آقا جاوید   آقای محمد خادم پیر
401   قداره   ghadareh   کاسه   آبکنار ما   آبکنار ما
402   قراقوزبک   ghara ghozbak   نوع لک لک   آقا پیمان   آبکنار ما
403   قش یا قیش   ghesh   کمربند شلوار   آبکنار ما   آبکنار ما
404   قل نهار   ghal nahar   وعده بین صبحانه و ناهار   آبکنار ما   آبکنار ما
405   قلمس   ghalmas       آقا پیمان    
406   قوجان   gho jan       آبکنار ما    
407   قوزک   ghozak       آقا پیمان    
408   قوشا   ghosha   پاروی دسته بلند   آبکنار ما   آبکنار ما
409   قون بل یا قوم بل   ghunbel   مرغ ماهی خوار   آبکنار ما   آبکنار ما
410   کاردپر   kard par   زنبور خوار، نوعی پرنده   آبکنار ما   آبکنار ما
411   کاردسیری   kard siri   چاقو   آبکنار ما   آبکنار ما
412   کاس چوم   kas chum   چشم به رنگ آبی   آبکنار ما   آبکنار ما
413   کاشال   kashal   شغال   آقا پیمان   خانم مومنی
414   کالاگن   kalagan   قو   آقا پیمان    
415   کالبو   kalbo   در قدیم پهن گاو را خشک میکردند وجوی برنج را روی آن میگذاشتند که از گرمای آن پوست جو کنده میشد را کالبو میگفتند   آقا جاوید   خانم مومنی
416   کالوار   kalvar       آبکنار ما    
417   کپچ   kapch   چانه   آبکنار ما   آبکنار ما
418   کترا   katra   کفگیر   آبکنار ما   آبکنار ما
419   کتل   katal   صندلی چوبی کوتاه   آبکنار ما   آبکنار ما
420   کتله   katleh   دمپایی چوبی   آبکنار ما   خانم مومنی
421   کج   kaj   کرم ابریشم   آقا پیمان   آقا نادر
422   کج واچینی   kaj vachini   پاک کردن پیله ابریشم   آقا پیمان   آقا نادر
423   کچکرک یا کشکرک   kash karak   زاغ، کلاغ زاغ   آقا پیمان   آبکنار ما
424   کخ   kakh   کف کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
425   کدکداز   kad kadaz   صدای مرغ پس از تخم گذاری   آبکنار ما   آبکنار ما
426   کر و مار   Kar o mar   یک نوع مار بی آزار   آبکنار ما   آبکنار ما
427   کرا کرا   Kara kra   صدای مرغ قبل از تخم گذاری   آبکنار ما   آبکنار ما
428   کرتوب   kar tub   سیب زمینی   آبکنار ما   خانم مومنی
429   کرجی   kar ji   قایق   آبکنار ما   خانم مومنی
430   کرک   kark   مرغ   آبکنار ما   خانم مومنی
431   کرکه لان   karku lan   لانه مرغ   آبکنار ما   خانم مومنی
432   کشه یا کشو   kashoo       آبکنار ما    
433   کفتن   kaftan   افتادن   آبکنار ما   آقا نادر
434   کفدک یا کفتک   kaftak   انجیر نارس   آقا پیمان   آقا نادر
435   کلاچ   kalach   کلاغ   آبکنار ما   آبکنار ما
436   کلفک   Kolfak   یک نونوع مار بزرگ   آبکنار ما   آبکنار ما
437   کله   kaleh   محل برپا کردن آتش در اطاق   آبکنار ما   آبکنار ما
438   کله فوکو   kalle foko       آقا پیمان    
439   کله گب   kal o gab    حرف و صحبت خودمانی و یا قلمبه سلمبه   آبکنار ما   آبکنار ما
440   کمردود   kamar davad   پارچه ای خانم ها دور کمر می بندند   آبکنار ما   آبکنار ما
441   کموتیل           آقا پیمان    
442   کنف اوشکنی   kanaf oushkuini   ساقه کنف را شکستن و الیاف آنرا جدا کردن و آماده سازی برای ریسیدن رشته   آقای محمود سیاوش   آقای محمود سیاوش
443   کو کلا دیچان   kokla dichan   دسیسه کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
444   کوات   kavat   بلدرچین   آبکنار ما   آبکنار ما
445   کوار   kavar   تره ، از سبزیجات   آبکنار ما   آبکنار ما
446   کوب   kob   حصیر   آقا پیمان   آبکنار ما
447   کوتاله   kutaloo   یک بسته برنج درو شده   آبکنار ما   آبکنار ما
448   کوتام   kutam   بالکن روستای   آبکنار ما   آبکنار ما
449   کوتی   kuti   انبار برنج درو شده   آبکنار ما   آبکنار ما
450   کوچینگ   kuching       آبکنار ما    
451   کود   kud   بچه ، فرزند   آبکنار ما   آبکنار ما
452   کوره سر   koreh sar   ایوان خانه   آبکنار ما   آبکنار ما
453   کول کالو   kul kalu   سردر گم   آبکنار ما   آبکنار ما
454   کولتان دلخوشی   kultan delkhoshi   کورسوی امید، دلخوشی مختصر   آبکنار ما   آبکنار ما
455   کولش کن   kulashkan   مرغ کرچ   آبکنار ما   آقا نادر
456   کولش یا کولوش   kulash   ساقه های خشک برنج    آبکنار ما   آبکنار ما
457   کولکاپیس   kul kapis   نوعی پرنده به اندازه گنجشک   آبکنار ما   آبکنار ما
458   کولکوم   kul kum   دامی ساخته شده از دم و یال اسب برای صید پرندگان   آبکنار ما   آقا نادر
459   کولمه   kolmeh   ماهی کوچک   آبکنار ما   آبکنار ما
460   کولنگ بازی   kulan bazi   یک نوع بازی با استفاده از چوب های نوک تیز بنان کولنگ   آبکنار ما   آبکنار ما
461   کولوش یا کولش   kulush   ساقه خشک برنج   آبکنار ما   آبکنار ما
462   کومیزی   kume zi   شب ادراری   آبکنار ما   آقا پیمان
463   کون سوزن   kun suzan   کرم شبتاب   آبکنار ما   آبکنار ما
464   کوناکونا   kunakun   برعکس،    آبکنار ما   آبکنار ما
465   کونامجا   kuna maja   نوعی جابجا شدن کودکان قبل از راه رفتن   آبکنار ما   آبکنار ما
466   کوندو کوش   kundo kosh       آقا پیمان    
467   کوندوج   kundoj       آبکنار ما    
468   کونمان   kunman   فاق شلوار یا پیژامه   آبکنار ما   آبکنار ما
469   کویی   kuyee   کدو   آقا پیمان   آقا نادر
470   کویی ترو   kuyee taroo   نوعی فسنجان که به جای  گوشت یا مرغ در آن کدو می ریزند    آقا پیمان   آبکنار ما
471   کویی دانو   kuyee danoo   تخم کدو   آقا پیمان   آبکنار ما
472   که لو   ke lu   دختر ، دختره   آبکنار ما   آبکنار ما
473   کی جی   ki ji   جوجه   آبکنار ما   خانم مومنی
474   کیشپالی کون   kish pali kun   زیربغل   آبکنار ما   خانم مومنی
475   کیشخال   kish khal   نوعی جاروی بومی که اغلب برای جارو کردن حیاط استفاده میشود و از گیاهانی مانند گیندواش یا کیش ساخته میشود.   آقا پیمان   آقا نادر
476   کیشیم   kishim   پرنده  مهاجر که زمستان ها در ساحل مرداب دیده می شود   آبکنار ما   آبکنار ما
477   کینو خورو   kinu khuroo   پرنده ایی کوچک جثه معادل صعوه در فارسی   آقا پیمان   آقا نادر
478   گاجامو   gajamu   کومه ، آلاچیق   آقا پیمان   آبکنار ما
479   گاچه یا گاچو   gachoo   طویله   آبکنار ما   آقا نادر
480   گاز خج   gaz khaj   یک برش از هندوانه و خربزه و امثالهم   آبکنار ما   آبکنار ما
481   گازاشکرو   gaz ashkaroo   دندان قروچه   آبکنار ما   آبکنار ما
482   گاگلف   ga galaf   گاهگاهی   آبکنار ما   آبکنار ما
483   گالی   gali   پوشال   آبکنار ما   آبکنار ما
484   گامیش بان   gamish ban   کنایه از آدم چاپلوس   آبکنار ما   آبکنار ما
485   گاو دکفته بازار   gav dakafte bazar   هرج و مرج یا شهر بی قانون   آبکنار ما   آقا نادر
486   گاو زه جی   gav ze ji       آبکنار ما    
487   گاووگومبال   gav o gombal       آقا پیمان    
488   گر کو   gar ku   زیر قابلمه ای حصیری   آبکنار ما   آبکنار ما
489   گر ووشتن   gar voshtan   در رفتن، عبور کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
490   گرمالت   garmalat   فلفل سیاه   آقا پیمان    
491   گرمش   garmash   باد گرم   آبکنار ما   آبکنار ما
492   گزر   gazar   هویج   آبکنار ما   آقا نادر
493   گزگا   gozga   قورباغه   آقا پیمان   خانم مومنی
494   گزه   gazeh   لبه ، دندانه   آبکنار ما   آبکنار ما
495   گشک   gashk   آدم لوس و بیمزه   آبکنار ما   آبکنار ما
496   گلف   galaf   جدا از هم و با فاصله   آبکنار ما   آقا نادر
497   گمج   gamaj   ظرف سفالی برای پختن غذا   آبکنار ما   آبکنار ما
498   گنده واش   gandeh vash   یک نوع علف بد بو   آبکنار ما   آبکنار ما
499   گو آن دار گاو   guan dar o gav   گاو شیرده   آبکنار ما   آبکنار ما
500   گودر   godar   گاو نر جوان   آبکنار ما   آقا نادر
501   گودو   godu   در مرد هر چیزی بصورت توپ درآمده باشد مانند کاموا و گل   آبکنار ما   آبکنار ما
502   گورخونو   gorkhono   صدای رعد و برق   آبکنار ما   آبکنار ما
503   گوردینگ   gurding   پدر بزرگ رو روئک   آبکنار ما   آقای رستاک
504   گورش   gorash   آروغ   آبکنار ما   آبکنار ما
505   گورو   goroo   گراز   آبکنار ما   خانم مومنی
506   گورینگ   guring       آبکنار ما    
507   گوز  گره   goze greh   به ستوه آمدن   آبکنار ما   آبکنار ما
508   گوز قوطی   goze ghuti   فسقلی   آبکنار ما   آبکنار ما
509   گوز گب   goze gab   چرت و پرت   آبکنار ما   آبکنار ما
510   گوزگا   gozga   قورباغه   آبکنار ما   آبکنار ما
511   گوشا کونی   goshakuni   در گوشی   آبکنار ما   آبکنار ما
512   گوکولو   gu ku lu   گوساله   آبکنار ما   آقا نادر
513   گولیسکو   gulisko   سکسکه   آبکنار ما   آبکنار ما
514   گومار   gumar   خرابه   آبکنار ما   خانم مومنی
515   گیشو سری   geshu sari   بستگان عروس   آبکنار ما   آبکنار ما
516   گیشو یا گه شو    ge shu   عروس   آبکنار ما   آبکنار ما
517   گیفتن   giftan   گرفتن چیزی با دست ، همچنین به دام انداختن   آبکنار ما   آبکنار ما
518   گیل گامیش   gil gamish       آقا پیمان    
519   گیل گوسفند   gile gosfand   موجودی خیالی که در زیر زمین متصور است   آبکنار ما   آبکنار ما
520   گیلو گودو   gilu godu   گلوله گلی   آبکنار ما   آبکنار ما
521   لاب لاب   lab lab   پارس کردن سگ   آبکنار ما   آبکنار ما
522   لابدان   labdan   عنکبوت   آقا پیمان   خانم مومنی
523   لابوتکا   labutka   بیل کشاورزی   آقا پیمان   آقا نادر
524   لاردام   lardam       آقا پیمان    
525   لافند   lafand   طناب   آبکنار ما   خانم مومنی
526   لانتی   lanti   مار   آقا پیمان   آقا نادر
527   لانتی کولا   lanti kula   قارچ   آبکنار ما   آبکنار ما
528   لانتی وولیسکا   lanti vuliska   حرکت مارگونه یا غلت زدن دور خود   آبکنار ما   آقا نادر
529   لب گوت   lab got   نوعی بازی بچگانه که در آن حفره ای در زمین حفر تا بازی کنندگان سکه ها را با فاصله داخل آن پرت کنند   آبکنار ما   آقا نادر
530   لبایی مایی   labayee mayee   ماهی شور بدون استفاده از رناس   آبکنار ما   آقا نادر
531   لبله   lab leh       آبکنار ما   آبکنار ما
532   لپچ   lapch   بغض کردن کودکانه   آقای براری   آبکنار ما
533   لچک       روسری سه گوش   آبکنار ما   آبکنار ما
534   لچه   lacheh   انتهای هر چیز بلند اعم از درخت یا ساختمان   آبکنار ما   آبکنار ما
535   لکش   lakash   نوعی تور ماهیگیری   آبکنار ما   آبکنار ما
536   لکنده   lakandeh   زخمی ،ناخوش احوال   آبکنار ما   خانم مومنی
537   لل   lal       آبکنار ما    
538   لوتکا   lutka   قایق چوبی سنتی   آبکنار ما   آقا نادر
539   لوچان   lo chan   چپ چپ نگاه کردن   آبکنار ما   آقا نادر
540   لی شه گاو   leshu gav   گاو ماده جوان یا معادل تلیسه در فارسی   آبکنار ما   آقا نادر
541   لی لی کی دار   li li ki dar   درختی که میوه آن دارای پیله است که با آن دام ها را تغذیه می کنند   آبکنار ما   آبکنار ما
542   لیسکا یا لیسک خوردن   liska khurdan   سر خوردن   آبکنار ما   خانم مومنی
543   لیسکه بازی   liska bazi   بازی تو کوچه که روی زمین خط کشی وباسنگ بازی میکردند   آبکنار ما   خانم مومنی
544   مآشک   ma ashk   یک نوع تور ماهی گیری که گسترده آن بشکل دایره است   آبکنار ما   آبکنار ما
545   ماتاچول   mata chul       آبکنار ما    
546   ماخایی   makhayee   بادکنک شکم ماهی   آبکنار ما   خانم مومنی
547   مازو   mazu       آقا پیمان    
548   ماشو یا ماشه   mashu   گیره برای آتش وذغال   آبکنار ما   خانم مومنی
549   ماکاماکا   maka maka   سرو صدا   آبکنار ما   آبکنار ما
550   مامالکا   mamalka   نوع فرنی اما غلیظ تر   آبکنار ما   آبکنار ما
551   ماندی   mandi   خسته شدن   آبکنار ما   خانم مومنی
552   ماندی شیناکا   mandi shinaka   استراحت کردن   آبکنار ما   خانم مومنی
553   مانگی گورو   mangi goroo       آبکنار ما    
554   متکو   matkoo   متکا   آقا پیمان   خانم مومنی
555   مچه کردن   machoo kudan   اخم کردن   آقای براری   آبکنار ما
556   مچه یا مچو   machoo   اخم کردن   آقای براری   آبکنار ما
557   مختن   makhtan   راه رفتن، قدم زدن   آبکنار ما   آبکنار ما
558   مرده کود   marde kud   بستگان شوهر   آبکنار ما   آبکنار ما
559   مرز تیمار   marz timar       آقا پیمان    
560   مضرت   mazrat   بد جنس و آب زیرکاه   آبکنار ما   آبکنار ما
561   موجمع   moj ma   سینی بزرگ مسی   آبکنار ما   آبکنار ما
562   مورجانو   morjanoo   مورچه   آبکنار ما   آبکنار ما
563   مورجو   morjo   عدس   آبکنار ما   خانم مومنی
564   مورغانه   morghaneh   تخم مرغ   آبکنار ما   آبکنار ما
565   موشتک   mushtak   چوب سیگار   آبکنار ما   آبکنار ما
566   موشتلوق   mushtologh   مژده و »زدگانی   آبکنار ما   آبکنار ما
567   موغراز یا مقراض   mughraz   قیچی   آقا جاوید   آبکنار ما
568   مه قاقیو           آقا پیمان    
569   می چکره خشک باس           آقا پیمان    
570   می چیب   michib       آبکنار ما    
571   می ناف دکلاس   mi naf daklas   ترسیدم   آقا پیمان   خانم مومنی
572   میخاکی خوج   mikhaki khuj   یک نوع گلابی محلی   آقا پیمان   آبکنار ما
573   میرمالو   mir malu   یکی از سه محله آبکنار بنام میر محله که غالب افراد آن از سادات هستند   آقا پیمان   آبکنار ما
574   میس پایی   mis payee   مراقبت از مزارع برنج در مقابل هجوم گنجشک   آقا پیمان   آبکنار ما
575   میشدام   mishdam   پشه بند   آقا پیمان   خانم مومنی
576   میل میلو پیران   mil milu piran   پیراهن راه راه   آبکنار ما   آبکنار ما
577   ناجو   najoo   آرزو   آبکنار ما   آبکنار ما
578   ناخباره   nakh bareh   بی خبر، ناگهانی   آبکنار ما   آبکنار ما
579   ناسرا ناکون   nasra nakun   بی سر و ته   آبکنار ما   خانم مومنی
580   نرخه   narkheh   ظرف سفالی برای تبدیل ماست به دوغ   آبکنار ما   آبکنار ما
581   نسپر   naspar   یک نوع پرنده   آبکنار ما   آبکنار ما
582   نفته کین   nateh kin   یک پرنده دریایی است -که شبیه پنگوین راه میرفت   آبکنار ما   آقا پیمان
583   نما   nama   نوعی تله برای پرندگان متشکل از یک نیمدایره چوبی و تور متصل به آن   آبکنار ما   آبکنار ما
584   نوخون   nokhun   درب ظرف سفالی بنام گمج   آبکنار ما   آبکنار ما
585   نیشاسن   nishasan   نشاء کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
586   نیفتنه یا نیمتنه   nimtinoo   کت ، نیمتنه   آقا پیمان   آبکنار ما
587   نیم یار   nim yar   ظرف سفالی مخصوص ساییدن نمک سنگ و همچنین نعناع و خولی واش که به آن پینی گفته می شود   آقا پیمان   آبکنار ما
588   واتاخ آوردن   vatakh avardan   کم آوردن   آقا جاوید   آبکنار ما
589   واترکانن   vatarkanen   ترکاندن   آبکنار ما   آبکنار ما
590   واتلاسن   vatlasan   شکافتن و از هم باز شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
591   واجاسن   vajasan   راحت شدن، نرم شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
592   واجام   vajam   بادنجان   آبکنار ما   آبکنار ما
593   واجاوردن   vajavardan   تهوع و استفراغ   آبکنار ما   آقا پیمان
594   واچاسن   vachasan   یخ کردن و سرمای بیش از اندازه را تحمل کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
595   واچردن   vachardan   پاره کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
596   واخرا باسن   vakhara basan   لوس شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
597   واداسن   vadasan   جدا شدن   آبکنار ما   آقا نادر
598   واداشتن   vadashtan   وادار کردن   آبکنار ما   آقا نادر
599   واران گیلی   varangili   نوعی میوه ریز جنگلی که از خانواده زالزالک است   آبکنار ما   آبکنار ما
600   وارجینا   varjina   خورد کردن چوب، بریدن بوته های مزاحم ، قلع و قمع   آبکنار ما   آبکنار ما
601   وارسن   varesan   ریسیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
602   وارگادن   vargadan   آویزان کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
603   وارگادن   vargadan   بچه را انداختن ، سقط جنین   آبکنار ما   آبکنار ما
604   وارنجسن   varan jasan   رسیدن میوه پس از چیدن از درخت   آبکنار ما   آبکنار ما
605   وارور   varor   میزان رشد برنج هنگام پخت   آبکنار ما   آبکنار ما
606   واروفتن   varoftan   روبیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
607   وازاره   vazareh       آقا پیمان    
608   وازکودن   vaz kudan   پریدن ، پرش   آبکنار ما   آبکنار ما
609   وازو لونتوس   vaz o luntus   جست و خیز الکی یا تلاش بیهوده   آبکنار ما   آقا نادر
610   واسخوس   vas khus   مالید   آبکنار ما   آقا نادر
611   واشادن   vashadan   گستراندن ، پهن کردن   آبکنار ما    
612   واشان   vashan   تیرهای چوبی که بصورت افقی در اسکلت ساختمان بکار می روند   آبکنار ما   آبکنار ما
613   واشکاودن   vash kavdan   شکافاندن، آشکار کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
614   واکاشتن   vakashtan   چیزی و یا شخصی را در جایی بی حرکت نگهداشتن   آبکنار ما   آبکنار ما
615   واکفتن   vakaftan   گیر کردن چیزی به لباس و همچنین گیر دادن فردی به فرد دیگر   آبکنار ما   آبکنار ما
616   واگردسن   vagardasan   برگشتن شخص از جایی   آبکنار ما   آبکنار ما
617   واگیفتن   vagiftan   آب را ظرفی از چاه برداشتن    آبکنار ما   آبکنار ما
618   والشتن   valeshtan   لیسیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
619   وامختن   vamakhtan   قدم زدن، مساحی کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
620   وانار   vanar   صدای گاو   آبکنار ما   آبکنار ما
621   واوان   vave an   بریدن   آبکنار ما   آبکنار ما
622   واوراز   vavraz       آقا پیمان    
623   واوراشتن   vavrashtan   تکیه دادن نردبان به دیوار   آبکنار ما   آبکنار ما
624   واوشتن   vavushtan   سرخ کردن، بودادن   آبکنار ما   آبکنار ما
625   واوشتو بج   vaveshtu baj   برنج بو داده   آقا پیمان   آبکنار ما
626   واولاسکسن   vav las kasan       آبکنار ما   آبکنار ما
627   واوو   vavoo   زوزه سگ یا شغال   آبکنار ما   آبکنار ما
628   ودرو   ved roo   سلط آب   آقا پیمان   آبکنار ما
629   ور وند   var vand   بندی که با آن نوزاد را در گهواره می بندند   آبکنار ما   آبکنار ما
630   ورزا   varza   گاو نر   آبکنار ما   آبکنار ما
631   ورف   varf   برف    آقا پیمان   آبکنار ما
632   ورف چاه   varfu chah   چاهی که در آن برف را تا تابستان نگهداری می کردند   آبکنار ما   آبکنار ما
633   ورف وارو   varf varu   پاروی برف روبی   آبکنار ما   آبکنار ما
634   ورف واره   var vareh   برف می بارد   آقا پیمان   آبکنار ما
635   ورفانو   varfano   به معنی برف بانو و آن پرنده ای است که پیش از بارش اولین برف ظاهر می شود.   آبکنار ما   آبکنار ما
636   وشتا   vashta   گرشنه   آبکنار ما   آبکنار ما
637   وشمارش   vosh marash   مویه   آقای براری   آقای براری
638   ول چیچال   val chichal   آب ولرم   آبکنار ما   آبکنار ما
639   ووتلاسن   vutlasan   حریصانه هجوم آوردن به غذا   آبکنار ما   آبکنار ما
640   ووچان   vuchan   از روی زمین بر چیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
641   ووچکاسن   vuchkasan   از چیزی بالا رفتن   آبکنار ما   آبکنار ما
642   ووچکسن   vuchukasan   پریدن آب در گلو   آبکنار ما   آبکنار ما
643   وودوشتن   vudoshtan   مکیدن   آبکنار ما   آبکنار ما
644   وورشی آن   vorshean   هم زدن مایعات مانند خورشت و آش   آبکنار ما   آبکنار ما
645   ووزینگا   vuzinga       آبکنار ما    
646   ووشه   vushu   خوشه های کوچک انگور یا برنج   آبکنار ما   آبکنار ما
647   ووندر زآن   vunder zean   زیر چشمی نگاه کردن   آبکنار ما   آبکنار ما
648   وه رشتن   ve rashtan   از جا بلند شدن   آبکنار ما   آبکنار ما
649   وه رو   ve roo   جوجه مرغ نابالغ   آبکنار ما   آقا نادر
650   وه رو سر   ve roo sar   مکان در انتهای میر محله   آبکنار ما   آبکنار ما
651   ویجین   vijin   کندن علف مزارع برنج   آبکنار ما   آبکنار ما
652   ویرینگ   viring   پرنده ای دریایی که پرواز نمی کرد   آبکنار ما   آبکنار ما
653   ویگیفتن   vigiftan   برداشتن   آبکنار ما   آبکنار ما
654   وینجی   vinji   نوعی آدامس، صمغ   آبکنار ما   آبکنار ما
655   وینی   vini   بینی   آبکنار ما   آبکنار ما
656   وینی خولو گب زه آن   vini khulu   تو دماغی حرف زدن   آبکنار ما   آبکنار ما
657   وینی زنگ   vini zang   آب بینی   آبکنار ما   آبکنار ما
658   ها بخ چا   habakh cha   روی دوش گرفتن کودکان   آبکنار ما   آبکنار ما
659   هاچی   hachi   مفت ، مجانی   آبکنار ما   آبکنار ما
660   هانی   hani   بازهم ، یک بار دیگر   آبکنار ما   آبکنار ما
661   هاوجوراغ یا هاب جوراغ   hav joragh   ظرفی برای تهیه آب جوش، سلف کتری   آبکنار ما   آبکنار ما
662   هشتک   hashtak   یک نوع بازی   آقا پیمان   آبکنار ما
663   هوارکه   havarkeh   تاب   آبکنار ما   آبکنار ما
664   هه آن   he an   خریدن   آبکنار ما   آبکنار ما
665   هیندانه لف   hindanu lef   بوته هندوانه   آقا پیمان   آقا نادر
666   یالغوز   yalghoz   مجرد، ازدواج نکرده   آبکنار ما   آبکنار ما
667   یوغ آوردن   yogh avardan   سر باز زدن   آبکنار ما   آبکنار ما