آبـکـنـار مـا

مـطالـب فـرهنـگـی خـطـه زیبـای آبـکـنـار

9 - آیا این ضرب المثل ها فقط در آبکنار به کار می رود؟
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٤  کلمات کلیدی:

 ضرب المثل ها را ببینید و لذت ببرید سپس هر چه در مورد آنها می دانید برای ما بنویسید...........


1- سگ سگو، ساکوده زاکم سگ

           .......یعنی چـــــــه؟

                    ........چه وقت به کار می رود؟

2- مه وینی ته وینی شنبو روزا ته دینی

3- بج اوزه، گندم اوزه، مورجویم آ وسطان اوزه

معنی این ضرب المثل اینست که شخص هر چقدر که متفاوت باشد در مواقعی باز خصلت ذاتی خود را بروز میدهد که به تربیت واصالت خانوادگی برمیگرددوبرای اصالت اشخاص بکار برده میشودوبرابر آن به فارسی فکر میکنم
اینست که زمین خوب محصولی عالی میدهد. فاطمه مومنی آبکنار