آبـکـنـار مـا

مـطالـب فـرهنـگـی خـطـه زیبـای آبـکـنـار

فرهنگ ضرب المثل ، اصطلاح و تکیه کلام
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٠  کلمات کلیدی:

خوشحالیم که امروز 52 مورد ازضرب المثل ها، اصطلاحات و تکیه کلام های شیرین را که بیشتر در خطه زیبای آبکنار مورد استفاده قرار می گیرد در اختیار دوست داران آن ها قرار می دهیم. 

لازم است از دوستانی که زحمت گرد آوری و ارسال آن ها را به عهده گرفتند، تشکر ویژه بعمل آید و امیدواریم این فعالیت فرهنگی با مکتوب کردن هر چه بیشتر ضرب المثل ها، اصطلاحات و تکیه کلام ها ادامه پیدا کند. 

بی شک تسلط به همه ابعاد یک زبان یا گویش ، توان اشخاص را در برقراری ارتباط با دیگران افزایش داده و گویندگان و نویسندگان را از توضیحات طولانی و غیر ضرور بی نیاز می کند بنحوی که  قادر خواهند بود منظور اصلی خود را با کوتاه ترین و موثرترین جمله به شنونده و خواننده منتقل کنند.

لیست اولیه ضرب المثل ها، اصطلاحات و تکیه کلام ها به ترتیب الفبا بشرح زیر است و در نظر است پس از بزرگتر شدن لیست نسبت به ترجمه و کاربرد آنها نیز اقدام شود و حتی الامکان مثال های کاربردی برای هر یک ارائه گردد.

نا گفته پیداست کشف ریشه و علت بوجود آمدن آن ها از اهمیت ویژه ای برخودار است.

نکته آخر اینکه هر نوع کمکی در این راستا مورد استقبال قرار خواهد گرفت

 1. آ تقی ای من بج داره
 2. آب که سرا جور شه قورباقا ابو عطا خوانه
 3. آدمه تک و پهلو هم به گب  آیه
 4. آش تا در آستان، پلا تا خراسان
 5. از تنبلی ارمنی دوخانه آقدایی
 6. اگر تو بدانی می حاله زارا، ته تومانا کنی دکفی به صحرا!
 7. ان نیسی پیسی گونا فاچرخانین اشان معنی هر که دانه یا علی بوگویو
 8. اونا دوشاب پوله مرا بهیی
 9. بج اوزه ، گندم اوزه ، مورجویم ان وسطا اوزه
 10. بخاری شکم بزنیم
 11. تا ته دیلا بوغض گیره، تازه خوانی توماما به
 12. ته بوشو رایا واش بجور بامو
 13. ته گاو بامو امه همساده خانو
 14. تی آب بدین بازین ته پاچه بوجور فاکش
 15. چکوپر زنه 
 16. چناردار کون هرگز نیبه خالی، گاهی گوهر خفته گاهی امرالی
 17. حاج محمد کرجی دودی
 18. خدا هموکس رن پئری بوکود ، امه رن ماره مردی هم نوکود
 19. خر بو خو منت
 20. زرزنگ خوما چو ناما  زه آن
 21. سد جلال نفت فاگیری
 22. سگ خانا پوشتا کوده
 23. سگ سگو، ساکوده زاکم سگ
 24. سگ وشعال میان آشتی ببسه ، وای به حاله امه محله کرکو وسوکولو
 25. سنگ بو دریا چی کنه، کوه بادکلیوه(دخراوه) تا دریا پوره بو
 26. سنگ و سوخال اوشانه سر، کربلا خاک امه سر
 27. سوخته جیر پلا دینیه 
 28. سوکولو خوان
 29. سه لنگو سه پاچه داره
 30. شوند و هفت لاکو
 31. عجب گاو دکفتو بازاری اسو
 32. غیض ( یا قهر) کولشکن به سلوسر
 33. کاشال ترسه منه  
 34. کوردو کودا نازا کونی، دوشاب پلا یاقا گیره
 35. کولوشکن خاک اشونگاه کونه خو سر فوکونه
 36. کونو(کهنه) خولا باقلا دونکون
 37. کی مرا بیچی ،من منه قربان  
 38. گاو دکفته بازاره مانه
 39. گمج گیل گیلی بکوده خو نخونه پیدا بکوده
 40. گوسفنده غم جانا قصابه غمه پی
 41. گیلشا هوا خوشه نایه
 42. ماری گو نگزو، قورباغا اونا سوار بهه
 43. مایا چی بیگیفته
 44. مه وینی ته وینی ، شنبه روزا ته دینی
 45. نفته ماملکا خواییم چاکونیم
 46. وقتی فالگیر مجانیه، آدم خو کرک و کی جی ره نم فال گیره
 47. هم از خرمای عراق دکفتیم هم از گیلان ترشو کونوس
 48. هموشو کاشال قرابا نی شه 
 49. خیال کونه بوز قصاب فندره
 50. ده چی خایی، مرگ خایی بشو گروازده
 51. فیضیلی؟ اسبو جولی؟ لانتی بجاوسته خوری؟
 52. خو پالانا تاوادا شونده کله