آبـکـنـار مـا

مـطالـب فـرهنـگـی خـطـه زیبـای آبـکـنـار

3 - واژه ها و اصطلاحات آبکناری
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٦  کلمات کلیدی:

دسترسی به مطالب قبلی این بخش...

 

 

 


8- دو کلمه آبکناری هست که بسیار شبیه یکدیگر هستند و به نظر می رسد که معانی یکسانی داشته باشند، سراناکون و ناسرا ناکون ، در هر صورت اگر بازدیدکنندگان عزیز تفاوتی برای آنها قائلند برای ما بنویسند

یعنی: سرنگون، وارونه و بر عکس

نظر الف - از سرکار خانم فاطمه مومنی آبکنار

واژه ی سرانکون یعنی وارون وبرعکس اما واژه ی نسرانکون یعنی بی  سروته

9-  ضرب المثل ته گاو بامو امه همساده خانو را نیز خانم مومنی ارسال کرده اند

یعنی: گاو شما برای همسایه ما دردسر درست کرده

10- کلمه زیبای جی پختن یک واژه آبکناری  است که تلفظ  آن برای سوم شخص در زمان حال جی په جه و گذشته جی پخت می باشد

یعنی: تار و مار کردن

11- همچنین کلمه وارجینا از واژه گانی  است که زیاد در آبکنار بکار می رود

یعنی: قلع و قمع کردن

12- ته بوشو راه واش جور بمه ،  کنایه از افرادی که دیر به دیر جویای حال  دوستان خودباشند

از سرکار خانم فاطمه مومنی آبکنار

یعنی: بر روی راهی را که از آن گذر کرده ای، علف سبز شده