واژگان ، اصطلاحات و ضرب المثل آبکناری از شما و پاسخ از دیگران

تکیه کلام هایی که سرکار خانم مومنی ارسال کرده اند:

من منه قربان                                                                                  
گوسفند ه غم جانا قصابه  غمه پی                                                 
سگو شعاله میان آشتی بوبو                                                       
اونه دوشاب پوله مرا بهیی                                                              
کاشال ترسه منه                                                                        
سوخته جیر پلا دینیه                                                                   
چکوپر زنه                                                                                 
هم از خرمای عراق دکفتیم هم از گیلان ترشو کونوس                
سنگ بو دریا چی کنه کوه بادکلیو تا دریا پوره بو

عنوان این بخش کاملا" گویاست ، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید بپرسید تا همه معنی و مفهوم آن ها را برایتان بنویسند.

آقای جاوید پورهادی یک واژه مطرح کرده اند:

با سلام و عرض ادب

میخواستم بدونم کسی میدونه (کالبو) جیه؟؟؟

آقای پیمان هم این نظر را ارسال کرده اند:

سلام -- بالتا--لابوتکا --فندر -زاتلاجن -دولکوتام -را معنی کنید

آقای دوستدار زبان آبکناری پس کجایی که معنی کنی؟

جناب آقای روستازاده به شما تبریک میگم  کار بسیار جالبی رو شروع کردید در واقع یک نوع آزمون و چالش برای ما آبکناریهاست و هرچه بیشتر پیش میرویم هیجانش بیشتر می شود .
موفق باشید- سید موسی خاتمی

در قدیم پهن گاو را خشک میکردند وجوی برنج را روی آن میگذاشتند
که از گرمای آن پوست جو کنده میشد را کالبو میگفتند . فاطمه مومنی آبکنار

شاخا فاکش : موارد کاربرد این جمله در مواقعیست که آمپر اعصاب آدم از طرف کسی که خیلی آدم گیریه به پیک خودش میرسه.و فلسفه آن هم در این است :در قدیم حجامت توسط شاخ خالی شده گاو و مکش توسط دهان انجام میشده که گویا با دردی شدید همراه بوده و فرد مورد حجامت بر اثر شدت درد میگفت:جان تی مّار دِ شاخا فاکش. سایت کرکان

آقای پیمان علاوه بر واژه گانی که در بالا ذکر کرده، مجموعه لغات زیر را نیز ارسال کرده اند، لطفا" معنی آنها را برایمان بنویسید:

کوموتیل --برمانی -فرز-(ferez)-دوم بزن کتره بزن -توقسنگ -جین جیری میس-لابدان -سو -لاردام -کج -خاخاشین -قوزک -اشکر -اشکر کونی -کج واچینی -کاشال -باغ پایی -بگدم -سیمیچکا-کویی -دستامبو -کوب -پلار -خدک -چیری -کالاگن -بولوش -پینی -زرخ واش -شیند -قلمس -ورف -ورف واره -وازاره -می ناف دگلاس -می چکرو خوشک باس -مه قاقیو -امشب شایه شوان سو -میس پایی -باغ پایی -اشکل -بیندانو-بج ویچینی -بج واوینی -مرزتیمار -خیار پیسی -لو یا هیندانو لف -خیسو سونو -خولی دار -کچکرک -هشتک -کله فوکو -ای وج -دو  وج -سیبو کلو -یا سوف کلو -کیشخال -دولکوتام -فاکون یا فاکین -ازگیری -ودره -نیم یار -چوچکا -اربه -مازو -اغوز -ساکوتو -ساکوتی کوتی -ثانی خولو برگو -(البته معنی بدی نداره در ورسر میرمحله و نزدیک سیاکیشیم تمام صیادان میرمحله منطقه و قرق ماهیگیری و یک ممر نیزار مخصوصی داشتند که مرحوم ثانی منطقه مخصوص داشت )که کسی نباید دران نقطه ماهی صید میکرد  جز خودش --ارابو جادو -میر مالو -سالاگا-(منطقه ای در میرمحله -)--اب ووکودو خوج -تورش اش -کوندو کوش -دچر واچر -خدک -خرشو -میشدام -متکو -لانتی -گوزگا -فرنگ -سیب زیری خوج -میخاکی خوج -امرود -کفدک -انجیل ولک

/ 14 نظر / 88 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جاویدپورهادی

سرخانم مومنی ممنون که جواب دادید کاملا درست میفرمایید

فاطمه مومنی آبکنار

من منه قربان گوسفند ه غم جانا قصابه غمه پی سگو شعاله میان آشتی بوبو اونه دوشاب پوله مرا بهیی کاشال ترسه منه سوخته جیر پلا دینیه چکوپر زنه هم از خرمای عراق دکفتیم هم از گیلان ترشو کونوس سنگ بو دریا چی کنه کوه بادکلیو تا دریا پوره بو

فاطمه مومنی آبکنار

با سلام و تشکر از شما راستش آن قدیما پدر مرحومم داستانی با نام کاشال ترسه محمد وپس کودو برایمان تعریف میکرد که برای من خیلی جالب بود اما الان هر چه فکر میکنم جزئیات را بیاد ندارم وراستش تکیه کلام ما هم همیشه کاشال ترسه محمد بوده .

فاطمه مومنی

لطفا یکی معنی کلمه بالکا را به ما بگوید.

محمود سیاوش

سلام خاخاشین .ایشکیتیر.خروونق چیستند.اشکر .پرچین.شباهتهای لهجه آبکناری دراینجانست که تبلورمیکندفاندرسم .فاندرسی.فاندرس.فاندرسیم.فاندرسید.فاندرسند.راستی فندر با فاندرچه فرقی دارد[قهقهه]

محمود سیاوش

پافتک رانیز بنویسید. چوچیل ...راستی لغت نامه من که خیلی شد.به نام من ثبتشان کنید[چشمک]چوچیلکاکا و ماخولکا میدانیدچیست؟

محمود سیاوش

فاندر یعنی نگاه نکن فندریعنی نگاه بکن. راجب فاندرسید وبقیه حق باشماست. خاخاشین به چوب زیراشکربافاصله نیم مترازهم ازاول تمبارتاآخرمی گذارند.شماره های 26اشبران همان حیوان داخل نیزاره (احتمالا شبتکا)

محمود سیاوش

شماره30اشکرچوبهای روی خاخاشین .حاکی ازچوب نازک وبی برگ به نوجوانهای لاغرهم می گویند.31اشتباه ترجمه شده اشکل به ته برنج بجامانده درشالیزاراست40انجامو (لولا)46اوشترا(بروانطرفتر)63بالکا همان بالک است که دستک زدن وتکیه گاه درست کردنه درنجاری

محمود سیاوش

84بندانه طنابی ازکاه برای بستن کوتالو-خودکوتالو دسته هفتایی چنگو -خودچنگودسته کوچک تقریبا یک کیلویی برنج85پابوز پاشنه پا86ماتاچول لجن زیراب مرداب بعدازاتمام شن ازساحل 88پاچ کول پشت پازدن89پادنگ الواری درازبه صورت الهکلنک که سران 10میخ میزدند برای سفیدکردن جو

محمود سیاوش

90پالی همان کفل است 92پسکول تخته پشت تیلر94پس تاوادان پشت انداختن101پیشکاول تیغه اهنی جلوی تیلر105پیندری چروکیدگی پوست124پرنده ای کوچکترازچنگر151جیگادادن جادادن157چارپچواصلاح شود همان چهارزانونشستن163چل وسیله بازی تراشیده شده ازچوب بشکل هرم164چل بازی .بازی باهمان چوب هرمی ویکشلاق